Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Διδασκαλία στοιχείων ανατομίας και φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος , μέσα από τη φυσική αγωγή στο δημοτικό σχολείο.

 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΕΚΠ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2015


ΣΚΟΠΟΣ :  Μετά το πέρας των τεσσάρων διδακτικών ωρών , οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας , που αφορούν στο πεπτικό , κυκλοφορικό και μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου . Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης , της συνεργασίας και της κατάκτησης κινητικών δεξιοτήτων.
Η καινοτομία αφορά μεν στη διδασκαλία των παραπάνω αντικειμένων σε παιδιά  9 – 11 ετών , αλλά και στο συνδυασμό κατάκτησης θεωρητικής γνώσης και ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης. (Μέσα από καινοτόμες κινητικές δραστηριότητες)

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι διττός και άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κύριο στόχο της φυσικής αγωγής  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και γενικά της παιδείας (<< Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική,πνευματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων…. / Σύνταγμα 1975 παράγραφος 16 άρθρο 2 >>.
      <<Ο σκοπός της φυσικής αγωγής πρέπει να ενσωματώνει τα κυριότερα στοιχεία του σκοπού της εκπαίδευσης τα οποία είναι το διανοητικό, το ψυχικό  το σωματικό και το κοινωνικό  / Μουντάκης 1992 σελ.13>> )
      Αφορά δηλαδή η συγκεκριμένη ενότητα στην εκμάθηση βασικών εννοιών και λειτουργίας των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος που συμμετέχουν στην κίνηση (μυοσκελετικό και κυκλοφορικό σύστημα) και στην μετατροπή της τροφής σε ενέργεια (πέψη) . Όχι όμως μόνο μέσω της κατά μέτωπο θεωρητικής διδασκαλίας και τη χρήση οπτικού υλικού , αλλά και με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής δομημένες κατάλληλα , ώστε να εμπεριέχουν στοιχεία του αντικειμένου που διδάχθηκε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ : Επίδειξη βίντεο στους μαθητές αλιευμένο από το διαδίκτυο , κατάλληλο για την ηλικία τους  (π.χ.  μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος) , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 – 15 λεπτών. Τονίζουμε τα βασικά σημεία τα οποία οι μαθητές τα σημειώνουν στο τετράδιο φυσικής αγωγής. (π.χ. για το πεπτικό σύστημα σημειώνουν την πορεία της τροφής : ΣΤΟΜΑ – ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ – ΣΤΟΜΑΧΙ – ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ – ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ) Παροτρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν απορίες πάντα μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο (15 λεπτά)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :  Η/Υ , βιντεοπροβολέας (projector)

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ : Παιχνίδι σχετικό με το θέμα .
 Απαραίτητα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι η κίνηση και η διάρθρωσή του να αφορά στις θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στο εισαγωγικό μέρος. (οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι μαθητές , π.χ. για το κυκλοφορικό σύστημα , κάποιοι είναι ερυθρά αιμοσφαίρια , κάποιοι λευκά άλλοι αιμοπετάλια  κ.λπ. ) . ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  είναι οι παραλλαγές του παιχνιδιού και η αλλαγή των ρόλων που αναλαμβάνουν οι μαθητές.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 25 λεπτά
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : ανάλογα με το θέμα της διδασκαλίας

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ – αξιολογηση
Ερωτήσεις εμπέδωσης.
Παροτρύνουμε τους μαθητές να ψάξουν πληροφορίες από άλλες πηγές (π.χ. βιβλία , διαδίκτυο κ.λπ. ) και αν θέλουν να εκφράσουν τυχόν απορίες στο επόμενο μάθημα.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου του μαθήματος , γίνεται σε δύο φάσεις :
         1η   : από τις ερωτήσεις συνάγουμε το συμπέρασμα αν η πλειοψηφία (70 – 80 %) των   μαθητών έχει κατανοήσει π.χ. την λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος
       2η :Η τελευταία  ωριαία διδασκαλία της ενότητας , (προσαρμοσμένο orienteering) υπέχει θέση γενικής ανακεφαλαίωσης – ανατροφοδότησης – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , όλων των αντικειμένων που διδάχθηκαν στην ενότητα. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5 λεπτά


Οι δραστηριότητες είναι πρωτότυπες και επιλέχθηκαν αφού πληρούσαν τα κριτήρια της συνάφειας με το αντικείμενο διδασκαλίας , εμπεριείχαν κίνηση (στοιχεία ταχύτητας , αντοχής , επιδεξιότητας) , στοιχεία συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού. Επίσης απαραίτητο στοιχείο αποτελούν οι παραλλαγές των παιχνιδιών και η αλλαγή ρόλων των μαθητών.
      ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : οριζόντια διαθεματικότητα : Φυσικά Ε’ τάξης.
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ : Στην ενότητα της ψυχοκινητικής αγωγής  : κινητικές δεξιότητες , φυσικές ικανότητες , παιχνίδια.
     ( στην Ε’ τάξη διδάχθηκε εκτός των κλασσικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος , με προσάρτηση του αντικειμένου της Ανατομίας – Φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος μετά από άδεια της Διοικούσας Επιτροπής Πειραματικών Σχολείων.)
      Σημαντική δραστηριότητα αποτελεί  το 4ο και τελευταίο πλάνο διδασκαλίας που αποτελεί  επανάληψη – ανατροφοδότηση και αξιολόγηση όλης της ενότητας. Είναι το κλασσικό orienteering : (παιχνίδι προσανατολισμού) προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους της ενότητας.


Αξιολογηση  τησ  δρασησ  -προβληματα
συμπερασμα
Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των διδασκαλιών ήταν κατά κανόνα τεχνικής φύσης και αφορούσαν στην αδυναμία ανταπόκρισης του εξοπλισμού π.χ. προβλήματα στον βιντεοπροβολέα ή αδυναμία σύνδεσης με το διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί πολύτιμος χρόνος ο οποίος αναπληρώθηκε διαθέτοντας  δύο ακόμη διδακτικές ώρες για την συγκεκριμένη ενότητα.
Το γενικό συμπέρασμα είναι απολύτως θετικό και αυτό γιατί οι μαθητές συμμετείχαν καθολικά , ανταποκρινόμενοι τόσο στον γνωστικό όσο και στον κινητικό τομέα των μαθημάτων. Μάλιστα η χρησιμότητα του προγράμματος στην εύκολη εκμάθηση δύσκολων εννοιών και στην κατανόηση πολύπλοκων διαδικασιών έγινε αισθητή το επόμενο σχολικό έτος όπου οι περισσότεροι μαθητές απαντούσαν σωστά σε ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο.
      Ο μηχανισμός κατάκτησης δηλαδή της συγκεκριμένης γνώσης υπάκουσε στον κανόνα της υπεροχής του βιωματικού τρόπου.
Τα θετικά αποτελέσματα της δράσης οδήγησαν στην υλοποίησή της (αποσπασματικά και προσαρμοσμένα) και σε μικρότερες τάξεις (Α’ , Β’ , Γ’ )  

      ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ :  Δ’ και Ε'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   
ΕΚΠ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :       ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ : 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   -  ΣΚΟΠΟI :  ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΓΝΩΡ.ΣΩΜΑΤΟΣ) Πεπτικό σύστημα---Φυσική κατάσταση.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ…. …. Γνωρίζουν τα μέρη του πεπτικού συστήματος , την λειτουργία της πέψης και την αξία της σωστής διατροφής για την σωστή λειτουργία της

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :  Η/Υ , προτζέκτορας , πιατάκια ,  κώνοι , μικρές μπάλες , μαντίλια , σχοινί .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  - ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΔΙΔ/ΛΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ –ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Δείχνουμε στους μαθητές το βίντεο για την πέψη από την σειρά  ‘’μια φορά κι έναν καιρό ήταν η ζωή’’. (Η διεύθυνση είναι η παρακάτω)

Συντομεύουμε την προβολή έτσι ώστε να διαρκέσει περίπου 17 λεπτά.

20’

Τα παιδιά κρατούν σημειώσεις στο τετράδιο της φυσικής αγωγής.
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ :
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ   ( Σχήμα 1 )   :  Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ισάριθμες ομάδες. Ο κάθε μαθητής κρατάει από μια μικρή μπάλα και ένα μαντίλι  ( ή κάποια άλλα αντικείμενα ). Ξεκινούν από ένα σημείο που το ονομάζουμε στόμα και το ορίζουμε με δυο κώνους. Τρέχουν (μέσα από τον οισοφάγο , ο οποίος οριοθετείται με πιατάκια ) έχοντας μαζί τους τη μπάλα και το μαντίλι , τα οποία τα δίνουν στον συμμαθητή τους που τους περιμένει στο στομάχι (μια περιοχή που έχουμε οριοθετήσει με πιατάκια ) και μένουν στη θέση του. Αυτός τα παραλαμβάνει και τρέχει να τα τοποθετήσει τα μεν χρήσιμα (μπάλα) σε μία περιοχή που ονομάσαμε λεπτό έντερο (στεφάνι) και τα δε άχρηστα σε μια άλλη που ονομάσαμε παχύ έντερο. ( οριοθετημένη με ένα σχοινί). Αφού το κάνει αυτό τρέχει στην αφετηρία (στο στόμα ) ακουμπάει το χέρι του επόμενου κ.ο.κ.


 
20’

      
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ :
Ρωτάμε τους μαθητές αν θυμούνται τα μέρη του πεπτικού συστήματος και την πορεία της τροφής. Λύνουμε τυχόν απορίες. Παροτρύνουμε τους μαθητές να ψάξουν πληροφορίες από άλλες πηγές (πχ internet , βιβλία κ.λ.π) και αν θέλουν να εκφράσουν τυχών απορίες στο επόμενο μάθημα.

5’

   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  :
Από τις ερωτήσεις συνάγουμε το συμπέρασμα αν η πλειοψηφία των μαθητών έχει κατανοήσει την πορεία της τροφής και μπορεί να ονομάσει τα μέρη του πεπτικού συστήματος.

ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ : Δ’ και Ε'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   
ΕΚΠ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :       ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ : 1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   -  ΣΚΟΠΟI :   ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ : κυκλοφορικό σύστημα ) --- φυσική κατάσταση.
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ…. Γνωρίζουν από τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα και το ρόλο του αίματος και των συστατικών του.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :  Υπολογιστής , προτζέκτορας , πιατάκια , σκυτάλες , στεφάνια , μικρές μπάλες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΔΙΔ/ΛΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ –ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ε.Φ.Α δείχνει στους μαθητές με βιντεοπροτζέκτορα από τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα και πως λειτουργεί. Λύνει τυχόν απορίες και προχωράει στις ερωτήσεις εμπέδωσης.
 ( Το υλικό βρίσκεται στο παρακάτω λινκ ).
   http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/mainSystems/index1.htm

20’

Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις στο τετράδιο της φυσικής αγωγής.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :
(ΚΑΡΔΙΑ – ΑΡΤΗΡΙΕΣ – ΦΛΕΒΕΣ – ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ )
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΙΜΑΤΟΣ : ΠΛΑΣΜΑ – ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ – ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ – ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ )
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ :

Στο γυμναστήριο ή στην αυλή παίζουμε τα παρακάτω παιχνίδια , τα οποία συνδυάζουν την εμπέδωση και αφομοίωση της αποκτηθείσας γνώσης με την φυσική κατάσταση :

1 ) Οι μαθητές χωρίζονται σε δυο ομάδες ισάριθμες ( πχ 12 – 12). Κάθε ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες , η μια με σκυτάλες και η άλλη με μικρές μπάλες . Οι μεν παριστάνουν τις αρτηρίες και οι άλλοι τις φλέβες . Στόχος οι αρτηρίες να μεταφέρουν οξυγόνο στους ιστούς του σώματος
(στεφάνι) και οι φλέβες να επιστρέψουν διοξείδιο του άνθρακα .Ξεκινάει πρώτα μια αρτηρία και μόλις αφήσει το οξυγόνο-μπαλάκι , τότε φεύγει η φλέβα και αφήνει απέναντι το διοξείδιο του άνθρακα- σκυτάλη κ.ο.κ (σχήμα 1 )    
Νικήτρια η ομάδα που πρώτη γέμισε τα στεφάνια της  με οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα.        

2 )  Στη μια πλευρά του γηπέδου υπάρχουν τρία στεφάνια μέσα στα οποία τοποθετούμε μπάλες , σκυτάλες και άλλα αντικείμενα . αυτά αποτελούν το οξυγόνο και πρέπει να μεταφερθούν στα στεφάνια που βρίσκονται απέναντι και είναι οι ιστοί του σώματος. 10 μαθητές αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο παριστάνοντας τα ερυθρά αιμοσφαίρια. 7 (λιγότεροι) μαθητές (είναι τα λευκά αιμοσφαίρια ) τους προστατεύουν από τους
 ιούς ( 5 μαθητές) ,  που εισήλθαν στο σώμα Αν κάποιος ιός καταφέρει και ακουμπήσει ένα ερυθρό αιμοσφαίριο , αυτό γίνεται αυτόματα ιός και επιστρέφει το μόριο του οξυγόνου . Τα λευκά δεν επιτρέπουν στους ιούς να πλησιάσουν τα ερυθρά – τα προστατεύουν.  (σχήμα 2)            22’

         

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ :  Ερωτήσεις εμπέδωσης.
Παροτρύνουμε τους μαθητές να ψάξουν πληροφορίες από άλλες πηγές (πχ internet , βιβλία κ.λ.π) και αν θέλουν να εκφράσουν τυχών απορίες στο επόμενο μάθημα.
3’


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  :
 Από τις ερωτήσεις εμπέδωσης συνάγουμε το συμπέρασμα τι ποσοστό των μαθητών έχει κατανοήσει το κυκλοφορικό σύστημα. Στόχος το 70 – 80 % των μαθητών να το έχει καταφέρει.

ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ :  Δ’ και Ε'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   
ΕΚΠ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :       ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ : 1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   -  ΣΚΟΠΟI : ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ : μυοσκελετικό  σύστημα) --- ταχύτητα ,συνεργασία.
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ…. Κατέχουν βασικές γνώσεις κατασκευής και λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : Υπολογιστής , προτζέκτορας ,μπάλες , στεφάνια , σκοινιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  - ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΔΙΔ/ΛΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ –ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Δείχνουμε στους μαθητές το βίντεο για το μυοσκελετικό σύστημα (κατά τη διάρκειά του , διακόπτουμε τονίζοντας βασικά σημεία)
 ( Η διεύθυνση είναι η παρακάτω )
10’

Τα παιδιά κρατούν σημειώσεις στο τετράδιο φυσικής αγωγής
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ :
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ (Σχήμα  1)
Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ισάριθμες ομάδες (π.χ 12 – 12). Έχουμε τοποθετήσει στο χώρο 5 στεφάνια σε μία ευθεία όπως δείχνει το σχήμα 1. Σε απόσταση 15 περίπου μέτρων τοποθετούμε άλλα 5 στεφάνια και σε απόσταση 10 μέτρων απ’ αυτά οριοθετούμε το τέρμα με ένα σκοινί ή τραβώντας μία γραμμή με κιμωλία. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και δίπλα για την άλλη ομάδα. Οι ρόλοι των μαθητών είναι οι εξής : ένας μαθητής μέσα σε κάθε στεφάνι. Στην πρώτη σειρά μπαίνουν οι μαθητές-μύες , στην δεύτερη σειρά οι μαθητές-οστά , πίσω από τους μαθητές – μύες μπαίνει  ένας
 μαθητής-νεύρο και όπου θέλει στο χώρο της ομάδας του ένας μαθητής – καρδιακός μυς. Μέσα σε κάθε στεφάνι των μαθητών – οστών υπάρχουν δύο μπάλες . Ο στόχος είναι οι μαθητές – μύες αφού λάβουν εντολή (άγγιγμα στην πλάτη) από τον μαθητή – νεύρο , να τρέξουν γρήγορα και μαζί με τον αντίστοιχο μαθητή – οστό να μεταφέρουν στο τέρμα μία μπάλα με τον τρόπο που έχει προκαθορισθεί (πχ πλάτη με πλάτη). Μετά επιστρέφουν πιασμένοι απ’ το χέρι στις θέσεις τους και ο κύκλος επαναλαμβάνεται εώς ότου μία από τις δύο ομάδες μεταφέρει στο τέρμα όλες τις μπάλες τις. Ο μαθητής – καρδιακός μυς κινείτε ελεύθερα στο χώρο τις ομάδας του χωρίς να δέχεται εντολή από τον μαθητή – νεύρο και βοηθά τους συμπαίκτες του διορθώνοντας λάθη (πχ σηκώνει και επανατοποθετεί τις μπάλες που πέφτουν )      ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ : Μεταφορά μπάλας στήθος με στήθος , με τα χέρια στην ανάταση κ.λ.π.                                                                  
                                                                                                                             
30’ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ : Μεταφορά μπάλας στήθος με στήθος , με τα χέρια στην ανάταση κ.λ.π.                                                                  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ :
Ερωτήσεις εμπέδωσης.
 Παροτρύνουμε τους μαθητές να ψάξουν πληροφορίες από άλλες πηγές (πχ internet , βιβλία κ.λ.π) και αν θέλουν να εκφράσουν τυχών απορίες στο επόμενο μάθημα.
5’


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  : Από τις ερωτήσεις συνάγουμε το συμπέρασμα αν η πλειοψηφία των μαθητών έχει κατανοήσει τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος.


                                      
                                                                                

ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ :   Δ’ και Ε΄
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :   
ΕΚΠ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :       ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ : 1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  - ΣΚΟΠΟI :  ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΓΝΩΡ.ΣΩΜΑΤ)  (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ORIENTEΕRΙNG) --- ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ( ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -   ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ )

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ…. Θυμούνται τα στοιχεία που αναγράφονται στις καρτέλες του παιχνιδιού και αφορούν το πεπτικό το μυοσκελετικό και το κυκλοφορικό σύστημα .Επίσης κατά την διάρκεια του παιχνιδιού να έχουν αύξηση των καρδιακών παλμών μέσω της σωματικής άσκησης.  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :  Καρτέλες  ,4 ζάρια , στυλό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  - ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΔΙΔ/ΛΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ –ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Συγκέντρωση των μαθητών , χωρισμός των ομάδων , επεξήγηση των κανόνων του παιχνιδιού.  


(Ο στόχος της φυσικής κατάστασης επιτυγχάνετε με την καθολική συμμετοχή των μαθητών στο παιχνίδι και έχει την μορφή διαλειμματικής προπόνησης )
                  ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ  :       
(Κόβουμε τις καρτέλες ( που είναι παρακάτω) και τις πλαστικοποιούμε. Κατόπιν κρύβουμε στο χώρο της αυλής του σχολείου κάθε καρτέλα ξεχωριστά. Έχουμε συνήθως δυο ομάδες των 10 – 12 μαθητών.( οι ίδιοι οι μαθητές αποφασίζουν για το όνομα της ομάδας τους το οποίο το γράφουμε στην κάρτα ελέγχου ομάδας.) Ρίχνει τα ζάρια ένα παιδί από την κάθε ομάδα και ο αριθμός που θα φέρει είναι ο αριθμός της καρτέλας που ψάχνουν. Τρέχουν όλοι μαζί και όταν βρουν την καρτέλα με τον αριθμό που ψάχνουν αποστηθίζουν το περιεχόμενό της και τρέχουν πίσω στον Ε.Φ.Α και πρέπει να επαναλάβουν  (έστω με δικά τους λόγια )  αυτό που διάβασαν στην καρτέλα . Ο  Ε.Φ.Α ελέγχει την ορθότητα από την καρτέλα ελέγχου σωστών απαντήσεων και τσεκάρει το νούμερο της καρτέλας στην κάρτα ελέγχου ομάδας . Τότε κάποιο παιδί απ την ομάδα ρίχνει ξανά τα ζάρια για την επόμενη καρτέλα κ.ο.κ ( αν ‘’φέρουν΄΄ με τα ζάρια αριθμό καρτέλας που έχει τσεκαριστεί από πριν , ξαναρίχνουν)

                                           ΚΑΡΤΕΛΕΣ :
                                                     2  
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΥΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ : Α) ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ή ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ  Β) ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  Γ) ΛΕΙΟΙ
                                                     3
ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 206 ΟΣΤΑ 600 ΜΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1200 ΕΝΩΣΕΙΣ


                                                    
                                                  4

ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΥΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


                                                   5
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΑΠΕΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ

                                                        6
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΙΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ

                                                       7
ΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

                                                     


                                                   8
ΟΤΑΝ Ο ΜΥΣ ΣΥΣΠΑΤΑΙ ΕΛΚΕΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

                                                    

                                                      9
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


                                                   10
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΑΙΜΑΤΟΣ  5 ΛΙΤΡΑ


                                                   11
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ : ΠΛΑΣΜΑ 55%
ΕΡΥΘΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 40%
ΛΕΥΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5%


                                                  12
ΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΥΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΙΜΜΟΡΑΓΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ                    
ΘΕΜΑ
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΩΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

35’


ΚΑΡΤΕΛΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΣΤΩΝ                 ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ – ΠΕΠΤΙΚΟ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ)

2) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΥΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ : Α) ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ή ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ  Β) ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  Γ) ΛΕΙΟΙ

3) ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 206 ΟΣΤΑ 600 ΜΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1200 ΕΝΩΣΕΙΣ

4) ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΥΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5) Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΑΠΕΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ

6) ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΙΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ
7) ΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

8) ΟΤΑΝ Ο ΜΥΣ ΣΥΣΠΑΤΑΙ ΕΛΚΕΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

9) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

10) ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΑΙΜΑΤΟΣ  5 ΛΙΤΡΑ

11) ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ : ΠΛΑΣΜΑ 55%
ΕΡΥΘΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 40%
ΛΕΥΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 5%

12) ΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΥΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΙΜΜΟΡΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ : Ερωτήσεις που αφορούν το πεπτικό το μυοσκελετικό και το κυκλοφορικό σύστημα.
5’


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  : Πρέπει στο τέλος του μαθήματος οι περισσότεροι μαθητές να απαντούν σωστά στις ερωτήσεις του Ε.Φ.Α που αφορούν το πεπτικό το μυοσκελετικό και το κυκλοφορικό σύστημα ,  με παράλληλη αύξηση των καρδιακών παλμών μέσω της σωματικής άσκησης.